Energie.........

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'oer-energie' en de energie die je toevoegt vanuit je voedsel en de lucht. De oer-energie is de energie die je bij je geboorte
'mee krijgt'. Deze kan nooit méér worden....alleen maar minder. Gezonde voeding en een juiste ademhaling zijn essentieel voor het instant houden van een goede Ki.

Uiteraard is ook je mentale gesteldheid van invloed op je Ki.
Negatieve omstandigheden op bijvoorbeeld het werk of in een thuissituatie kosten veel energie. Het gaat hierbij altijd om emoties (angst, woede, verdriet, gekwetstheid, schaamte). Angst is bijvoorbeeld één van de grootste bronnen van het weglekken van energie.

Wanneer deze emoties té lang duren wordt het voor het lichaam steeds moeilijker om de 'energie huishouding' te herstellen en kunnen allerlei klachten gaan optreden. Klachten die weer z'n impact hebben op die omstandigheden.

Door je bewust te worden van de signalen die het lichaam geeft, kan deze 'cirkel' doorbroken worden. De disharmonie die is ontstaan kan o.a. middels het toepassen van shiatsu worden opgeheven. Daar waar een tekort aan-, teveel aan- of gestagneerde energie is zal deze weer in balans worden gebracht. 'Sleutelen' aan de daadwerkelijke oorzaak is een voorwaarde voor het in balans houden van de energie. Een blik van genegenheid, een subtiele aanraking of een bevestigend knikje, het zijn allemaal vormen van energie overdracht. Energie overdracht die positief werkt op onze eigen Ki.


-- Energie is er altijd! --

[Terug]